BEZINN

# Zorg

BEZINN (Boer en Zorg in Noord Nederland) is een bijzondere club. Een stichting en een vereniging met dezelfde naam, maar verschillende doelstellingen die wel zeer nauw met elkaar verbonden zijn.

Op een tweetal inspirerende beleidsdagen zijn de besturen van de stichting en de vereniging met onze hulp samen gaan verkennen en onderzoeken waar de overeenkomsten, maar ook de verschillen zitten tussen de twee. Een leuke, spannende, energieke zoektocht die helderheid heeft verschaft over de manier waarop men met elkaar verder wil.