De Mikkelhorst

De Mikkelhorst is een prachtige dagbestedings-voorziening in Haren, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een beperking een plek vinden om te leren en te werken. 

De vraag wat je niet kunt is hier niet zo van belang, de vraag wat je met jouw kwaliteiten wél kunt des te meer! Bries heeft het bestuur van de Mikkelhorst geholpen bij het scherpslijpen van de missie en visie. Nu kunnen de strategische keuzes die gemaakt moeten worden telkens worden getoetst aan de heldere missie en visie.