Een duet in het Westerkwartier

Na het samengaan van Gemeenten Leek, Grootegast, Marum, Zuidhorn en een deel van Middag-Humsterland vond de wethouder het ook belangrijk om voor kunst- en cultuuronderwijs een vaste partner te hebben: een aanspreekpunt die vorm en inhoud kan geven aan dat wat in Westerkwartier belangrijk wordt gevonden. Daarom verzocht hij de twee muziek- en cultuurscholen om hun samenwerking te onderzoeken, te versterken en zo mogelijk te komen tot een nieuwe organisatievorm die passend is bij identiteit van de nieuwe organisatie. Een kolfje naar onze hand!

Met co-creatiespecialist Marleen van der Werff zijn we aan de slag gegaan met deze onderwijsinstellingen. Verschillen en overeenkomsten in kaart brengen, bestaande beelden en wensen bij verschillende stakeholders ophalen, belangen afwegen, ontwerpen en herontwerpen, weerstanden doorbreken en ombuigen, energie vinden en uiteindelijk een nieuwe organisatie in de benen helpen. Om in termen van de muzikanten te spreken: componeren (verkennen), arrangeren (ontwerpen) en ouverture (rennen) dus, met als resultaat dat eind 2020 coƶperatie KunstKwartier het licht zag. De bedoeling is dat in augustus 2021 beide organisaties definitief in elkaar op zijn gegaan.

Op dit moment werkt het KunstKwartier aan een groot openingsevent: Menu&KunstKwartier, wat in september plaats zal vinden. Ook daarin wordt er samengewerkt door de gehele achterban van actieve (amateur)kunstenaars, kinderen, verenigingen etc. Nieuwsgierig? Bekijk de uitnodiging!

Om in termen van de muzikanten te spreken: componeren (verkennen), arrangeren (ontwerpen) en ouverture (rennen)