Groningen Verwelkomt

Inclusieve aanpak

De missie van Groningen Verwelkomt – het initiatief van Groningse burgers om vluchtelingen welkom te heten en een brug te vormen naar de stad – was na een aantal jaren verschoven. Niet alleen was de vraag vanuit nieuwe Groningers veranderd; de inclusieve aanpak leek ook toepasbaar op andere doelgroepen, zoals mensen vanuit een Beschermd Wonen-situatie.

Om met het bestuur helder te krijgen wat de nieuwe koers zou worden voor Groningen Verwelkomt, begeleidden we twee strategische sessies. Eerst om het dilemma voor te leggen aan de achterban, daarna om de missie en visie scherp te stellen. De conclusie: ze gaan het experiment aan. Bries bereidde de sessies voor, verzorgde de werkvormen en verzorgde de begeleiding. Hierdoor ontstond er een constructief gesprek, waarbij de bestuursleden zich konden concentreren op de inhoud en besluitvorming.