Inclusief Huis: jongeren staan centraal

# Zorg

Het Inclusief Huis van WerkPro is één van de initiatieven van Welkom in de Buurt 2020, dat innovatie in maatschappelijke opvang stimuleert.

Het initiatief in het kort: een passende woonvorm waar jongeren voor korte duur, zonder zware hulpverlening, begeleid worden en snel kunnen uitstromen naar de reguliere woning- en arbeidsmarkt. Hiermee wil het Inclusief Huis voorkomen dat deze jongeren tussen wal en schip raken.

Een mooi streven in een bittere realiteit. Vaak botsen innovaties met bestaande regelgeving en beleidsvormen. Om samen verder te komen, moeten de neuzen van alle belanghebbenden dezelfde kant op staan. Iets waarin wij maar al te graag het voortouw nemen.

Veel jongeren die nog niet in staat zijn om helemaal zelfstandig te wonen, komen niet in aanmerking voor langdurige, intensieve hulp.

We spraken jongeren over hun situatie

Vraag het de jongeren

In dit project staan jongeren centraal, dus stelden we die ook centraal in onze werkwijze. Ze kregen de tijd hun situatie uit te leggen.

Zij zijn niet in beeld bij de GGZ en vallen om die reden buiten de indicaties voor acute hulp bij het vinden van een woning, werk of financiële hulp. Dit leidt ertoe dat ze te vaak onnodig dakloos worden, met alle gevolgen van dien.

Zoek naar een gemene deler

Zoals gezegd: de jongeren staan centraal. Vanuit onze neutrale positie gingen we eerst in gesprek met de jongeren en daarna met de overige betrokkenen. Zo konden we de belangen en de manier waarop zij werken en denken beter begrijpen. Als alle partijen inzien dat de toekomst van deze jongeren de grote gemene deler is, beïnvloedt dat de daadkracht in de besluitvorming ten positieve.

Formuleer een droom

De jongeren en de zorg- en dienstverlenende partijen spraken samen een droom uit.

“We dromen van een wereld waarin jongeren, die het tijdelijk moeilijk hebben, effectief hulp krijgen bij het vinden van hun draai in de maatschappij. Een dak boven hun hoofd, helpende leeftijdsgenoten en professionele hulp, zorgen er dan voor dat deze jongeren misschien niet verlost zijn van hun problemen, maar wél weten hoe ze ermee om moeten gaan. De wetenschap dat ze niet alleen zijn als het even minder gaat, geeft ze stabiliteit. Jongeren nemen hun verantwoordelijkheid en zijn in the lead.”

Werk aan de droom

Tot slot organiseerden we een bijeenkomst voor alle stakeholders, zonder de jongeren. Dit bleek namelijk een te grote drempel. Toch stonden ze centraal. We trapten af met hún verhaal. Zo groeide het bewustzijn van de verschillende partijen en de rol die zij kunnen spelen in de levens van deze jongeren. Het idee een bijdrage te leveren aan dat iemand meer rust vindt, niet dakloos wordt, duurzaam gehuisvest is en een baan vindt, maakte hen trots.

Blijf doorontwikkelen

De juiste partijen zijn met elkaar verbonden en een aantal belangrijke werkafspraken zijn gemaakt. Nu is het een kwestie van volhouden: blijf met elkaar praten en blijf concrete afspraken maken. Dan komt er een duurzame oplossing voor dit soort schrijnende situaties.

Leuk om te weten: alle jongeren die we interviewden, hebben inmiddels een woning gevonden!