Ouderenzorg en inwonersparticipatie

# Zorg

De toekomst van de ouderenzorg staat onder spanning. Krimp, ontgroening en vergrijzing zijn daar enkele oorzaken van. Zorgaanbieders beseffen dit en nemen hun verantwoordelijkheid door steeds meer samen te werken.

In dit geval wilden drie grote zorgaanbieders de zorg voor kwetsbare ouderen dichtbij huis beschikbaar houden, door een lokaal netwerk te vormen waarin zorgverleners, welzijnswerkers, gemeentelijke diensten en mantelzorgers samen staan voor goede zorg dichtbij huis.

De wensen, inzichten en behoeften van (toekomstige) cliënten en inwoners krijgen een centrale plek in deze nieuwe organisatie.

“We willen niet alleen inspraak of advies, maar een daadwerkelijke actieve structurele inbreng van inwoners en van (toekomstige) gebruikers en behandelaren. Verzin een structuur waarbij participatie échte participatie wordt en inspraak of consultatie ontstijgt. Liefst innovatief.”

aldus de opdrachtgevers

Een hoop om rekening mee te houden dus. De belangrijkste kenmerken van onze aanpak waren:

  • het verdiepen vooraf, door literatuuronderzoek én gesprekken met belanghebbenden;
  • met meerdere ideeën voor de participatie komen, om vervolgens te experimenteren met een vorm;
  • een bijeenkomst met zes dorpsinitiatieven, een dorpsondersteuner en Sociaal Werk enerzijds en behandelaren van zorgaanbieders anderzijds;
  • een ontmoeting bij een lokaal dorpsinitiatief, om professionals weg te lokken uit de instellingsmuren;
  • zorgen voor professionele input vanuit de initiatieven, en;
  • het faciliteren van de dialoog waarbij beide partijen elkaars meerwaarde konden ontdekken.

We leerden een hoop en bundelden de conclusies in een blauwdruk voor de opdrachtgevers en andere betrokkenen.

De bijeenkomst is voor onze opdrachtgevers een sterk vertrekpunt om een structurele samenwerking aan te gaan met lokale zorginitiatieven.