Twee energieke dames hebben ROER opgericht vanuit hun passie. ROER geeft trainingen op het gebied van affectregulatie aan vaktherapeuten van verschillende disciplines.

De zaken lopen goed, de geplande trainingen zijn snel vol en er dienen zich kansen aan om de markt te vergroten. Niet alleen in de (jeugd)hulpverlening slaat het aan, maar ook scholen zijn bijzonder geïnteresseerd in de trainingen en het gedachtegoed. De oprichters ervoeren het ‘luxeprobleem’ dat ze het erg druk hebben met hun stichting (naast hun reguliere baan en gezin). Ze werden overspoeld door professionals die hun training willen volgen. Waar het bij hen aan ontbrak was een groter plan over hoe hun gedachtegoed uit te breiden, het vol te houden en er een goed verdienmodel van te maken.

Stip aan de horizon

We hebben geholpen door het financiële plaatje inzichtelijk te maken en er met een heldere begroting een goed verdienmodel voor te ontwikkelen. Daarnaast hielpen we hen bij het opstellen van een plan waarin de stip aan de horizon beschreven staat. Vanuit die stip redeneerden we terug naar wat er nodig is om dat doel te verwezenlijken.