Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken

Een groot deel van 2017 stond bij ons in het teken van onderzoek naar de stand van zaken in Noord-Nederland op het gebied van impact ondernemerschap. Waar staat de regio in verhouding tot de rest van het land? Wat zijn de mogelijkheden en nog belangrijker: waar is behoefte aan?

Deze vragen hebben we, in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en MVO-Alliantie Noord-Nederland kunnen beantwoorden. Ook hebben we diverse maatregelen geadviseerd: een actieprogramma, dat ervoor moet zorgen dat Noord-Nederland een warm nest wordt voor sociale ondernemingen. Dit plan is gepresenteerd door Freerk Jan en Jan Willem bij de raad van de gemeente Groningen.

Het werd goed ontvangen: de overheid gaat een groot deel van het advies spoedig ten uitvoer brengen. Misschien las je het al: Groningen wil hierin een leidende rol nemen. Gedurende de periode na de presentatie van het rapport, is Bries regelmatig betrokken bij het in de praktijk brengen van diverse adviezen.