Stichting LGBT Groningen

Het bestuur van Stichting LGBT Groningen merkte dat haar activiteiten de laatste jaren stroef liepen en het werven van nieuwe bestuursleden moeilijk was. Zij vroeg zich af hoe haar leden de rol van de stichting en haar toekomst zagen. Het opheffen van de stichting was een serieuze overweging. Het bestuur heeft Bries gevraagd als onafhankelijk adviseurs voor deze kwestie. 

Allereerst interviewden we lidorganisaties van Stichting LGBT Groningen individueel en op een vertrouwelijke manier, zodat iedereen zich gehoord zou voelen en ruimte had om zijn mening te geven. Uit deze interviews vloeide het advies voort om de stichting in slaapstand te brengen.

De rode draad uit de interviews en het advies hebben we in een rapport gedeeld met alle lidorganisaties. Alle organisaties herkenden zich hierin en het advies werd overgenomen door het bestuur.

Als afsluiting organiseerde Bries samen met het bestuur een bijeenkomst die elementen bevatte van een afscheidsritueel, waarin we het rapport en de toekomst van de LHBTI+-community bespraken. De opkomst was hoog en tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor persoonlijke verhalen en constructieve gesprekken en het zichtbaar en tastbaar maken van de verbondenheid. Er werd afgesloten met een borrel.

“De eerste helft voelde het net alsof ik op een begrafenis was, ik moest echt even rouwen. Maar in de tweede helft kwam de positiviteit en merkten we dat we ook na dit verlies met elkaar verbonden blijven.”

Aanwezige bijeenkomst