Veiligheidsregio – Buurtbrandweervrouw

Voor de Veiligheidsregio Groningen mochten we met Marleen van der Werff, vriendin van Bries, de impact van een innovatief project in kaart brengen: De Buurtbrandweervrouw. Naast de effecten op de (beleefde) veiligheid hebben we nadrukkelijk ook gekeken naar de interne gang van zaken rondom dit project. Dus hoe krijgt zo’n innovatief project gestalte, hoe wordt het gedragen binnen de organisatie, wat lukt makkelijk en waar loopt het stroef. Zo hebben we in ons impact-model inzichtelijk kunnen maken waar laagdrempelig veel impact mee te behalen is voor de organisatie en waar met de nodige aandacht nóg meer impact kan bereiken.