Afgelopen twee jaar hebben we met Bries gewerkt aan een bijzondere opdracht voor de Groninger gemeenten: vormgeven aan de opdracht om Beschermd Wonen en Opvang te faciliteren. Buiten de gebaande paden denken en de ruimte voor innovativiteit maakten dat we een programma ontwikkelden dat uitging van wat nodig en wenselijk was. Vervolgens deden we een beroep op individuen en partijen om zélf een plan in te dienen. Dit hebben we handen en voeten gegeven in ‘Welkom in de Buurt’. We zochten nieuwe initiatieven, onverwachte initiatiefnemers en elders succesvolle reeds bestaande initiatieven. De initiatiefnemers hebben we uitgedaagd een goed plan te schrijven en deze in te dienen.

Voor de plannen die positief werden beoordeeld door de delegatie van experts van de Groningse gemeenten, lag er vervolgens een cofinanciering (van max. €15.000,-) klaar. Ook ontwierpen we een menukaart met maatwerkopties voor extra ondersteuning, variërend van een koffieafspraak met ervaringsdeskundigen die de plannen vanuit hun perspectief beoordelen, tot ondersteuning bij marketing en communicatie, en een sessie over het zoeken en vinden van duurzame financiering van het initiatief.